Cam semazen

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
Üfleme cam semazen 
13. yüzyılda yaşamış olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin İslami görüş ve tasavvufî düşünceleri üzerine kurulu olan Mevlevilik, Allah’a ulaşma yolunda, insanı, insan sevgisini ve İslam'ın temellerinden biri olan hoşgörüyü temel alır. Allah’a ulaşmak için, ilim sahibi olmak, bireysel arzulardan uzaklaşıp,  sınırsız bir sevgiyle, güzele ve iyiye doğru yürekten bir gidiş gereklidir.