Altın bezemeli seramik "Vav"

Seramik "vav" duvar panosu

  
Seramik "vav" duvar panosundan ayrıntı
 
Vav harfi, “Allah” adı yerine geçen “o” zamiridir; Allah’ın Vahid ismini, birliğini ve benzersizliğini simgeler. Vav bir ceninin anne karnındaki haline benzetilir ve başlangıcı temsil ettiğine inanılır. Vav secdedeki bir insana da benzetilir; vavın başı hep yere bakar, mahcuptur, mütevazıdır;  çünkü bilir ki o hep Allah’ın huzurundadır .